Job Application Form


Other location:


I hereby agree to the processing of my personal data included in this survey for purposes necessary for the recruitment procedure (in accordance with the Personal Data Protection Act of 29.08.1997, Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926 with all amendments and corrections).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

*required fields