DESIGN THINKING IN ENG.

1 200 

 

Wiek: 12-15 / 15-18

Każde dziecko rozpoczyna swoją podróż przez życie z niesamowitym potencjałem. Wyróżnia je ciekawość świata oraz chęć zgłębiania nowych zagadnień w naturalny sposób poprzez zabawę. W trakcie kursu uczestnicy poznają metody kreatywnego generowania pomysłów, prototypowania oraz testowania innowacyjnych rozwiązań. Wyzwania z którymi się zmierzą umożliwią uczestnikom praktyczne zastosowanie narzędzi design thinking. Wszytko po to aby nauczyć się w jaki sposób można łatwo kreować i wdrażać nowatorskie rozwiązania w każdej dziedzinie życia.

Wyczyść

Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia design thinking, które są wykorzystywane przez inżynierów na całym świecie do wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Umiejętność radzenia sobie z porażką i czerpania nauki z raz popełnionych błędów jest w dzisiejszych świecie absolutnie kluczowe.

Uczestnicy odkryją w trakcie kursu poszczególne etapy myślenia projektowego.Kurs jest zaprojektowany w transparentny sposób stanowiąc jednocześnie fundament zabawy. Każde z projektów, które zostaną zaprojektowane przez uczestników składa się z 4 etapów: 
1. Wprowadzenie do projektu
2. Burza mózgów i projektowanie
3. Prototypowanie i testowanie 
4. Prezentacja i dyskusja

Kurs pomaga rozwinąć i pielęgnować trzy podstawowe umiejętności miękkie 21go wieku wśród których można wyróżnić innowacyjne podejście w rozwiązywaniu problemów, myślenie krytyczne i kreatywność.