NASZA FILOZOFIA

Przyszły wzrost gospodarczy każdego kraju związany jest bezpośrednio z cyfrową transformacją środowiska biznesowego i innowacjami. Naukowcy na całym świecie są zgodni co do tego, że wysoki poziom wiedzy specjalistycznej będzie najważniejszym atutem każdego kraju.

Niedobór kompetentnej kadry w dobie cyfrowej transformacji, czasy ogromnych wyzwań gospodarczych i społecznych są szczególnie widoczne w krajach, które cierpią z powodu rosnącej luki kompetencyjnej.

Rozumiejąc powyższe – tworzymy nową wizję edukacji. Nazywamy ją FUTURA.

Wiemy, że aby przetrwać w ciągle rozwijającym się, zorientowanym na nowoczesne technologie świecie, Nasze dzieci muszą posiadać silne umiejętności w zakresie przedmiotów STEM. Istotny staje się rozwój umiejętności miękkich takich jak: krytycznego myślenia, wytrwałości, współpracy i kreatywności.

FUTURA Innowacyjna Edukacja zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość rozwijania kompetencji XXI wieku w przyjaznym, twórczym i otwartym otoczeniu. FUTURA nie jest szkołą, my nie uczymy. Prowadzimy kursy i mentoring w zakresie rozwijania: kodowania, sztuki cyfrowej, tworzenia i przedsiębiorczego myślenia. Organizujemy kursy pozalekcyjne, warsztaty weekendowe i obozy.

Pragniemy przedstawić innowacyjne i świeże podejście do złożonych wyzwań związanych z edukacją w XXI wieku i rozwinąć istotne cechy u dzieci w wieku 5-18 lat poprzez budowanie i stymulowanie ich ciekawości, podejmowania inicjatywy, wytrwałości, zdolności adaptacyjnych, przywództwa, świadomości społecznej i kulturowej.

FUTURA Innowacyjna Edukacja nie ma ram i żadnych ograniczeń. Jest platformą edukacyjną, która ma skupiać osoby wyróżniające się pasją i wizją na przyszłość, wypełniając przy tym w twórczy sposób luki w systemie edukacyjnym.

Zachęcamy dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa we wspólnych projektach w celu wzajemnego uczenia się od siebie. Celem projektu jest zbudowanie społeczności wyróżniających się innowatorów i twórców.

FUTURA Innowacyjna Edukacja przyciąga najlepszych z najlepszych, którzy chcą zdobywać różnorodne umiejętności, wynajdywać nowe rozwiązania. W obliczu wyzwań, uczyć się pracować efektywnie zarówno w zespole, jak i indywidualnie.

FUTURA Innowacyjna Edukacja nie ma ram i żadnych ograniczeń. Jest platformą edukacyjną, która ma skupiać osoby wyróżniające się pasją i wizją na przyszłość, wypełniając przy tym w twórczy sposób luki w systemie edukacyjnym.

Zachęcamy dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa we wspólnych projektach w celu wzajemnego uczenia się od siebie. Celem projektu jest zbudowanie społeczności wyróżniających się innowatorów i twórców.

FUTURA Innowacyjna Edukacja przyciąga najlepszych z najlepszych, którzy chcą zdobywać różnorodne umiejętności, wynajdywać nowe rozwiązania. W obliczu wyzwań, uczyć się pracować efektywnie zarówno w zespole, jak i indywidualnie.

DOŁĄCZ DO ŚWIATA KREATYWNOŚCI TERAZ

  Imię i Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Jestem zainteresowany kursami: (wymagane)
  Creative Digital DesignJunior ElectronicsMobile App DevelopmentSWIFTRobotics with OzobotsGo! ArduinoDesign ThinkingJunior CoderMinecraft AdventuresTeen PythonYouth Startup

  Wybierz preferowaną lokalizację kursu: (opcjonalnie)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  TakNie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług General Systems & Software (Poland) Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571),  ul. Chwaszczyńska 9, w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (kontakt mailowy i telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego General Systems & Software (Poland) Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  TakNie

  INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest
  General Systems & Software (Poland) Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (GSS),  ul. Chwaszczyńska 9.

  Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję, a także (w przypadku udzielenia zgody marketingowej) w celu promocji i reklamy produktów i usług GSS. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z office@futura.tech. Odbiorcami państwa danych mogą być podmioty, które dostarczają GSS systemy informatyczne oraz usługi hostingowe i marketingowe.

  W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem, który możliwy jest
  poprzez adres e-mail: office@futura.tech lub telefonicznie: +48 58 620 05 37.

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  DOŁĄCZ DO NAS

  ul. Chwaszczyńska 9

  81-571 Gdynia

  office@futura.tech

  + 48 58 620 05 37
  + 48 601 211 650